หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล สายตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของชุมชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน