หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล สายตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
 

     
 
ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
 
ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
 
การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
 
การใช้บริการด้านโทรคมนาคม
 
พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ
 
 

     
 
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
 
เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
 
ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
 
พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 

     
 
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
 
การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
 
การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิ์ภาพและอนามัย
 
การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
 
การพัฒนาและส่งเสริมการด้านกีฬาและนันทนาการ
 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด