หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายทองสุข แย้มประโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


นางสาวปรียานัฏ ชาญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
กองช่าง
 


นายเทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศา
นักบริหารงานช่าง


นายธนวัฒน์ กันรัมย์
นายช่างโยธา


นายจีรศักดิ์ จารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน)


นายสรศักดิ์ จิตเย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวดวงจันทร์ เสาใย
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ


นายกิตติภูมิ สิงห์เงิน
างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านช่า


นางสาวศิรัญญา เสาศิริ
คนงาน