หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทองสุข แย้มประโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
โทร : 0874998800


นายทองสุข แย้มประโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
โทร : 0874998800
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทองสุข แย้มประโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
รักษาการ ผอ.กองศึกษา
โทร : 0874998800


นางสาวปรียานัฏ ชาญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0872479945


นายเทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0872454526


นางรัชนี นิพรรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0641953653


นางสาวหนูรัก บุรารม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาการ หน.กองสวัสดิการสังคมฯ
โทร : 0870498857