หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล สายตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
 
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ( บ้านกรวด – กาบเชิง ) เป็นถนนสายหลักจากอำเภอบ้านกรวดผ่านตำบลสายตะกูจนถึงกาบเชิง
 
ถนนลาดยางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 สายโท 10 ใต้ ผ่านหมู่ที่ 2
 
ถนนลาดยางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 สายโท 11 ใต้ ผ่านหมู่ที่ 12
 
ถนนลาดยางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 สายโท 12 ใต้ผ่านหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 7
 
ถนนลาดยางจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 สายโท 9 ผ่านหมู่ที่ 5
 
ถนนลาดยางจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 ถึงบ้านสายโท 12 เหนือ หมู่ที่ 8
 
ถนนลูกรังซึ่งแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข บร 224 แบ่งเป็นทิศเหนือ ไปยังบ้านต่าง ๆ ดังนี้
 
ถนนลูกรังสายโท 10 ทางทิศเหนือ ผ่านหมู่ที่ 6
 
ถนนลูกรังบ้านโคกกระชายเหนือ-บ้านหนองแวง ตำบลโนนเจริญ
  ถนนลูกรังทั้ง 2 สายมีแนวขนานกันทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ของตำบลสายตะกู โดยทิศเหนือจะมีถนน รพช.บร.11034 (บ้านกรวด- โคกกระชาย) เชื่อมการคมนาคม ระหว่างอำเภอบ้านกรวดตำบลสายตะกูและตำบลโนนเจริญ ทิศใต้มีถนนเส้นสายโท 6 เชื่อมบ้านหนองคันนา เป็นการเชื่อมคมนาคมระหว่างตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู และตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 
ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 16 สาย
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 สาย
 
 
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 14 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 20 แห่ง
 
ฝายน้ำล้น จำนวน 25 แห่ง
 
 
 
ป่าไม้ คงสภาพเป็นป่าในส่วนเขาที่ติดชายแดนยังมีอยู่บ้างแต่บางส่วนถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากปัญหาที่ทำกิน
 
ดิน สภาพดินยังสมบูรณ์ แต่มีการใช้ประโยชน์จากดินยังมีไม่มาก
 
น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง แต่ยังไม่ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะต้องใช้งบประมาณมาก