หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล สายตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-10)-พ.ศ.-2558 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-จ่ายเงินรักษา-พ.ศ.2547-ถึงปัจจุบัน [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดทำแผน1 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น-ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น-และสมาชิกสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7-พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2548-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-3)-พ.ศ.2561 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
43.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2      3      4      5