หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาสามปี อบต.สายตะกู (พ.ศ.2558-2560) [ 1 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 79  
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 87  
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 102  
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)