หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล1 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเรื่องจำนวนวันมาลามาสาย [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ อบต.สายตะกูเรื่อง นโยบายบริหารงานนักทรัพยากรบุคคล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของ อบต.สายตะกู [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศอบต.สายตะกูแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
   1     (2)