หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนในเขตพื้นที่ [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศอบต.สายตะกู เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิพ่มตาม พรบ [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสาริม นม สำหรับโรงเรียน [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสามสัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล1 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2