หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลันทา   ประกาศก.จ.กท.และก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   2 มิ.ย. 2564 118
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลันทา   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   2 มิ.ย. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลันทา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาเรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา   2 มิ.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลันทา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2 มิ.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กลันทา   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2564 45
ข่าวกิจกรรม อบต.สายตะกู   โ๕รงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19    18 พ.ค. 2564 48
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 67