หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์  28 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี 2561  7 ธ.ค. 2560 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561  7 ธ.ค. 2560 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์  7 ธ.ค. 2560 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การตะกูจัดเก็บภาษี ของอบต .  7 ธ.ค. 2560 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559  31 ส.ค. 2559 245
  (1)     2