หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์   28 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี 2561   7 ธ.ค. 2560 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561   7 ธ.ค. 2560 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์   7 ธ.ค. 2560 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การตะกูจัดเก็บภาษี ของอบต .   7 ธ.ค. 2560 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559   31 ส.ค. 2559 242
  (1)     2