หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี 2561   7 ธ.ค. 2560 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561   7 ธ.ค. 2560 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์   7 ธ.ค. 2560 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การตะกูจัดเก็บภาษี ของอบต .   7 ธ.ค. 2560 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559   31 ส.ค. 2559 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ “ผู้ว่าฯพาปฏิบัติธรรมวันพระ”จังหวัดบุรีรัมย์    2 ส.ค. 2559 283
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน กรกฏาคม2559   1 ก.ค. 2559 357
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559   29 มิ.ย. 2559 637
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท 9   21 มิ.ย. 2559 478
  (1)     2