หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   31 พ.ค. 2559 341
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   31 พ.ค. 2559 239
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 11 ใต้ หมู๋ที่ 12   13 พ.ค. 2559 259
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 12 เหนือ หมุ่ที่ 8   6 ส.ค. 2558 284
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 12 ใต้ หมู่ที่ 7   6 ส.ค. 2558 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านน้อยลำชี หมู่ที่ 9   28 ก.ค. 2558 315
   1      2      3      4     (5)     6      7      8