หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
  
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก  
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก บ้านสายโท 12 เหนือ หมู่ 8 ต.สายตะกู กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,650 ตารางเมตร อบต.สายตะกู

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ธรรมรัตน์ ธรรมโกศล

ผู้เข้าชม 89 ท่าน