หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 

 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

    ตามแนบท้ายประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2564
    จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
    1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
         ตำแหน่ง คนงาน
    2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
         ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
         ตำแหน่ง ผู้ข่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 13.55 น. โดย คุณ สิทธิศักดิ์ โคตรชมภู

ผู้เข้าชม 164 ท่าน