หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
  
ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 14.32 น. โดย คุณ ธรรมรัตน์ ธรรมโกศล

ผู้เข้าชม 58 ท่าน