หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 

 
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ E2/2563 รถพยาบาลฉุกเฉิน  
 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ E2/2563
กาจัดซื้อครุภัณฑ์พยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ตามประกาศ อลง๕ืการบริหารส่วนตำบลสายตะกู

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 15.25 น. โดย คุณ สิทธิศักดิ์ โคตรชมภู

ผู้เข้าชม 491 ท่าน