หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 

 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
1.อาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในเขตพื้นที่ อบต.สายตะกู ภาคเรียนที่ 2/2562
2.อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สายตะกู ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 11.46 น. โดย คุณ สิทธิศักดิ์ โคตรชมภู

ผู้เข้าชม 12 ท่าน