หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 

 
การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน กันยายน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมประจำเดือนกันยายน (สภากาแฟ) หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน ของหน่อยงานราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 14.29 น. โดย คุณ สิทธิศักดิ์ โคตรชมภู

ผู้เข้าชม 255 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย