หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


.
ประธานสภา อบต.สายตะกู
 


.
รองประธานสภา อบต.สายตะกู


.
เลขานุการสภา อบต.สายตะกู
 
 


.
สมาชิกสภา หมู่ 1


.
สมาชิกสภา หมู่ 1


.
สมาชิกสภา หมู่ 2


.
สมาชิกสภา หมู่ 3


.
สมาชิกสภา หมู่ 4


.
สมาชิกสภา หมู่ 4


.
สมาชิกสภา หมู่ 5


.
สมาชิกสภา หมู่ 6


.
สมาชิกสภา หมู่ 6