หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บร 0023.3/ว20907  การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว20902  ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (อบจ. ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ทต.นาโพธิ์ ท  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว20902  ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (อบจ. ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ทต.นาโพธิ์ ท  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว20906  การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาฯ (นอ.นาโพธิ์ นอ.โนนดินแดง)  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว20904  การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาฯ (อบจ. ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว2394  แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ทม.ชุ  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว2393  แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  [ 16 ต.ค. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     724      725      726     (727)     728      729      730     ....หน้าสุดท้าย >> 741