หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บร 0023.3/22490  การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย  [ 7 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.1/ว22498  โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเ็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2557  [ 7 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.1/ว22496  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  [ 7 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.4/ว22497  การเร่งรัดดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่  [ 7 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.4/ว22140  การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.5/ว2505  การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  [ 5 พ.ย. 2556 ]  
บร 0023.3/ว22162  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท.  [ 5 พ.ย. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     702      703      704     (705)     706      707      708     ....หน้าสุดท้าย >> 727