หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บร 0023.3/ว20463  การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 (อบจ. ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ท  [ 11 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.3/ว20462  การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 (นายอำเภอทุกอำเภอ)  [ 11 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.1/20397  ส่งตัวบุคลากรที่ไปศึกษาอบรมกลับต้นสังกัด (นายอำเภอประโคนชัย)  [ 10 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.1/ว2352  เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (อบจ ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ทม.ชุมเห็ด)  [ 10 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.1/ว2351  เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)  [ 10 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.1/ว20387  โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (นายอำเภอทุกอำเ  [ 10 ต.ค. 2556 ]  
บร 0023.1/ว20388  โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อบจ ทม.บุรีรัม  [ 10 ต.ค. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     665      666      667     (668)     669      670      671     ....หน้าสุดท้าย >> 679