หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
     


 
บร 0023.5/ว18636 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อบจ. ทม.บุรีรัมย์ ทม.นางรอง ทม.ชุมเห็ด)  [ 17 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.5/ว18629 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [ 17 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.5/ว18522 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  [ 16 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.5/ว18464 เร่งรัดการเบิกจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [ 16 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.3/ว18389 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. ทมงบุรีรัมย์ ทม.นางรอ  [ 13 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.3/ว18388 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอทุกอำเภอ)  [ 13 ก.ย. 2556 ]   
 
บร 0023.3/ว18438 การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอทุก  [ 13 ก.ย. 2556 ]   
 
<< หน้าแรก...     609      610      611     (612)     613      614      615     ....หน้าสุดท้าย >> 616