หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
     


 
บร0023.4/ว5474 1-แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  [ 1 ส.ค. 2562 ]   
 
บร0023.4/ว5474 2-แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  [ 1 ส.ค. 2562 ]   
 
บร0023.4/ว5012 1-โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร่ายจ่าย ปี 2563  [ 23 ก.ค. 2562 ]   
 
บร0023.4/ว5012 2-โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร่ายจ่าย ปี 2563  [ 23 ก.ค. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว5267 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว5260 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]   
 
บร 0023.3/ว5217 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 616