หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
บร0023.5/ว7351 รับสมัครคณะกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว7337 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว914,ว915 1-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว914,ว915 2-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
บร0023.5/7272 การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562  [ 1 พ.ย. 2562 ]   
 
บร0023.5/7215 การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่ 1  [ 29 ต.ค. 2562 ]   
 
บร0023.5/ว894,895 1-การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 29 ต.ค. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 623