หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ภาคเรียนที่ 2/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการผู้สูงอายุรักสุขภาพ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการผู้สูงอายุรักสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการผู้สูงอายุรักสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการผู้สูงอายุรักสุขภาพ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการผู้สูงอายุรักสุขภาพ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41