หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้อง TOTAL STATION จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการเสียงตามสายบ้านสายโท 10 เหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หนา 0.10 เมตร บ้านสายโท 12 ใต้สามัคคี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร (อยู่ระหว่างที่ดินของนายเพือย บอกประโคน และนายสำราญ เตียกประโคน) บ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้สำหรับอบรม ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร บุคลากร ส.อบต. และผู้นำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หนา 0.10 เมตร บ้านสายโท 12 ใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู (จากซุ้มประตูบ้านโคกกระชายเหนือ - บ้านนายผาย ยันประโคน) บ้านโคกกระชายเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร (จากรอยต่อคอนกรีตเดิม - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3056) บ้านสายโท 13 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต โดยวิธี (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) พร้อมเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต จำนวน 3 ช่วง บ้านโคกกระชายใต้ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-6862 บุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65