หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร บ้านน้อยลำชี หมู่ที่ 9 [ 25 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. บ้านสายโท 10 ใต้ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. บ้านสายโท 10 ใต้ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. บ้านสายโท 10 ใต้ หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 46 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29