หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล สายตะกู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับการกระจายอำนาจในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมูที่ 4 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 หรือเส้นทางสายบ้านกรวด – กาบเชิง ระยะห่างจาก อำเภอบ้านกรวดประมาณ 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่ ทั้งสิ้น 68.178 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,611.25 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,744 คน แยกเป็น

ชาย 4,391 คน คิดเป็นร้อยละ 50.22

หญิง 4,353 คน คิดเป็นร้อยละ 49.78
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,426 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 128.25 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
พื้นที่ดินดอน อยู่บริเวณกลางของตำบล
พื้นที่ดินราบ อยู่ทางทิศเหนือและตอนกลางบางส่วนของตำบล
พื้นที่เชิงเขา อยู่ทางทิศใต้ติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาที่ลาดชัน ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรตลอดจนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 
ประชากรของตำบลสายตะกู มีอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

อาชีพทำนา

อาชีพทำสวนยาง

อาชีพทำไร่

อาชีพเลี้ยงสัตว์
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  
 
 
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสายตะกู 276 303 579 153  
2   บ้านสายโท 10ใต้ 467 465 932 242
  3   บ้านสายโท 11 เหนือ 163 157 320 92  
4   บ้านสายโท 12 กลาง 218 208 426 137
  5   บ้านประชาสรรค์ 207 208 415 102  
6   บ้านสายโท 10 เหนือ 290 302 592 147
  7   บ้านสายโท 12 ใต้ 262 249 511 159  
8   บ้านสายโท 12 เหนือ 288 283 571 143
  9   บ้านน้อยลำชี 96 104 200 47  
10   บ้านโคกกระชาย 264 227 491 158
  11   บ้านเก่าสายตะกู 333 332 665 161  
12   บ้านสายโท 11 ใต้ 187 205 392 118
  13   บ้านโคกกระชายใต้ 310 290 600 205  
14   บ้านสายโท 13 441 430 871 259
  15   บ้านโคกกระชายเหนือ 267 265 532 135  
16   บ้านสายโท 12 ใต้ สามัคคี 322 325 647 168
  รวม 4,391 4,353 8,744 2,426