หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
สรุปผลการดำเนินการร้อเรียน อบต.สายตะกู ปีงบ 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 204  
 
แผนการดำเนืนงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 1 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 91  
 
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 [ 1 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 103  
 
รายรัย-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2556 [ 28 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 150  
 
   1     (2)