หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.สายตะกู ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แบบ-ผด.02 2563 (แผนการดำเนินงานปี 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.สายตะกู ปีงบประมาณ 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2