หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
   
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการร้อเรียน อบต.สายตะกู ปีงบ 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2